Voor scholen

Vanuit mijn werk ervaring als groepsleerkracht weet ik dat er in elke klas meerdere kinderen zitten die extra zorg nodig hebben. Dit kan op allerlei gebied zijn. Elke leerkracht kent ze wel: de aandachtsvrager, de onruststoker, de perster en de gepeste, de kinderen die steeds een weerwoord hebben, alles tien keer vragen, druk of juist heel stil zijn, dromerig, onzeker, gesloten, niet te bereiken of huilerig. Soms heb je een kind van wie je helemaal niets begrijpt.

Waar de oorzaak van deze gedragingen vandaan komt is niet altijd duidelijk. Maar dat dit soort problemen leerkrachten veel energie en tijd kosten is wel duidelijk. Tijd die vaak niet beschikbaar is. 

Zit er bij jou op school of in de groep een kind dat overduidelijk niet lekker in zijn vel zit en waar je geen grip op krijgt? Signaleer je als leerkracht, intern begeleider, directeur of schoolbestuurder dat er hulp nodig is? En kan de school niet tot een passende aanpak komen? 

Als integratieve kindercoach  – counselor kan ik een stuk zorg wegnemen en kinderen ondersteunen d.m.v. individuele therapie.

Contact met de kindercounselor verloopt altijd via de ouders. De school kan hierin een belangrijke signaleringsfunctie hebben.

De een op een  sessies met kinderen vinden plaats in mijn praktijk ruimte, indien de problemen alleen op school plaats vinden kom ik naar school voor coaching in de klas.  En gaan we aan de slag met coaching on-the-spot.

 

Mijn begeleiding op school start met een observatie op school. Van deze observatie schrijf ik een verslag en dit verslag. Nav de observatie kom ik met aanbevelingen en praktische tips, deze  bespreek ik met ouders, intern begeleider en leerkracht.

 

 

 

Kenmerken van deze therapievorm zijn:

* Individuele aandacht voor het kind

* Actieve betrokkenheid van zowel ouders als leerkrachten

* Praktisch, laagdrempelig en kortdurend.

Een traject bestaat uit:

intakegesprek met ouders;
observatie op school
minimaal vijf ,maxilaal 15 sessies met het kind;
oudergesprek ter evaluatie en met concrete tips.
Je kunt dit traject uitbreiden met meer kindsessies, meer oudergesprekken of een (school)observatie. Afhankelijk van wat je kind op dat moment nodig heeft.

Doelstellingen van de therapie:

* Het kind krijgt inzicht in zijn eigen situatie en draagt zelf actief bij tot verandering.

* Verbetering van het functioneren op zowel emotioneel niveau als qua gedrag.

* Bijdragen aan een positieve invloed op de schoolprestaties. Het kind komt beter in zijn vel te zitten, waardoor hij gemotiveerder is en zich beter kan concentreren. En dat heeft een positieve invloed op zijn gedrag in de klas.